No_photo
Họ và tên Lê Bá Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Trường THCS Bắc Hồng
Quận/huyện Thị xã Hồng Lĩnh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Điểm số 18927 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tân Ninh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tanninhqn
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Quảng Nam
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Điểm số 1407 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Anh Tuấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhchi06
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thuận Thành 1
Quận/huyện Huyện Thuận Thành
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 3450 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Khánh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/khanhtg
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lương Thế Vinh
Quận/huyện Huyện Vụ Bản
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học
Điểm số 12601 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thành Chung
Giới tính Nam
Website https://chungthcskn.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Kỳ Long
Quận/huyện Thị xã Kỳ Anh
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 493156 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Website https://luyenchudep.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Lâm 2
Quận/huyện Huyện Tiên Du
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 220850 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Hạnh
Giới tính Nữ
Website https://hanhphong1103.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cẩm Sơn
Quận/huyện Huyện Anh Sơn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Ngoại ngữ
Điểm số 443668 (xem chi tiết)

18729.jpg";i:1;i:60;i:2;i:46;}i:1;a:1:{i:0;s:0:"";}}-photo
Họ và tên My Nickname Is Pipi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Long Khánh
Quận/huyện Thị xã Long Khánh
Tỉnh/thành Đồng Nai
Chuyên môn Toán học
Điểm số 672 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Huy Tâm
Giới tính Nam
Website https://huytamsapa.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Minh Thuận
Quận/huyện Huyện Vụ Bản
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 26876 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Tú Em
Giới tính Nữ
Đơn vị Đại hoc Đồng Tháp
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Điểm số 88 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Mộng Giao
Giới tính Nữ
Điểm số 77 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Quảng Đại Mưa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT An Phước
Quận/huyện Huyện Ninh Phước
Tỉnh/thành Ninh Thuận
Chuyên môn Toán học
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Hồng Phúc
Giới tính Nam
Website https://lehongphuc782000.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Lộc
Quận/huyện Huyện Thới Bình
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 777722 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Minh Thực
Giới tính Nữ
Đơn vị truong dh tdtt ha noi
Tỉnh/thành hà nội
Điểm số 87 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Nguyên
Giới tính Nữ
Đơn vị Bí mật
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Hoàng Minh
Giới tính Nam
Website https://hohoangminh1965.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Biên 2
Quận/huyện Thị xã Ngã Năm
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 143761 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/Ayligiobachtuyet
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Khoa Sư phạm Đại học Đà Lạt
Quận/huyện Thành phố Đà Lạt
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 414949 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Q V N
Giới tính Nam
Đơn vị ĐHH
Tỉnh/thành Huế
Điểm số 0 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Xuân Đức
Giới tính Nam
Website https://ducorg.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Lập
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 13818 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Hoàng Long
Giới tính Nam
Đơn vị Thpt Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tỉnh/thành Hải Phòng
Điểm số 89 (xem chi tiết)